Naar de content
Terug naar de homepage
Inloggen extranet

 Wachtwoord opvragen?
Hi-Tec 2014
home  > landelijk  > over knblo-nl

KNBLO Wandelsportorganisatie Nederland

Supporter van het wandelen

KNBLO-NL is al meer dan 100 jaar de grootste wandelsportorganisatie van Nederland. De organisatie is plaatselijk, regionaal, landelijk en internationaal actief in de wandelsport. Hierbij staan wandelevenementen (zoals wandeltochten en Avond4daagsen) centraal.

Organisatie
De organisatie van KNBLO-NL bestaat uit de bondsraad, bondsbestuur en bondsbureau. Hieronder vallen 10 regio's met ieder een eigen bestuur. De regio's onderhouden het contact van KNBLO-NL met de plaatselijke wandelclubs. Daarnaast zijn er een aantal landelijke wandelclubs die niet onder één regio vallen: 

Wandelaars die lid zijn van een KNBLO-NL vereniging zijn automatisch lid van KNBLO-NL. De Vereniging van Individuele Leden (VIL) herbergt alle leden die direct zijn aangesloten bij KNBLO-NL (niet via een wandelclub).

Structuur
Het bestuur van KNBLO-NL bestaat uit zes leden en is verantwoordelijk voor de strategie van de organisatie. Het bestuur legt verantwoording af aan de bondsraad die is samengesteld uit 60 bondsafgevaardigden die de KNBLO-NL lidorganisaties vertegenwoordigen. Deze bondsraad is het hoogste orgaan binnen de organisatie. Het bondsbestuur en de besturen van de 10 landelijke regio's zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het landelijk vastgestelde beleid. Daarnaast zijn er nog meerdere adviserende commissies actief op diverse uiteenlopende beleidsgebieden. KNBLO-NL is grotendeels een vrijwilligersorganisatie die wordt ondersteund door 13 professionals op het bondsbureau. Als vereniging heeft KNBLO-NL statuten (pdf), een algemeen reglement (pdf) en houdt het twee keer per jaar een bondsvergadering. Hier vindt u het meest recente Jaarverslag.

Bestuur
De samenstelling van het bondsbestuur is als volgt:

 • voorzitter:           Barbera Schoemaker
 • vice-voorzitter:    Johan Willemstein                   
 • penningmeester:  Jan Los                                   
 • secretaris:           Ron Adriaans                           
 • bestuurslid:         Wim Overink                            
 • bestuurslid:         Frank Conjaerts   

Visie
Door professionalisering van de nieuwe organisatie en marktgericht ondernemen wil KNBLO-NL de wandelsport en de wandelaars een kwalitatief hoogstaand product- en dienstenpakket aanbieden en voor hen een belangrijke vertegenwoordiger zijn met draagvlak en het gevoel van meerwaarde bij de wandelaar. Hierbij speelt de wandelsportvereniging een cruciale rol.

Missie
Onze missie is om hét aanspreekpunt en autoriteit te zijn voor deze tak van breedtesport in al zijn facetten en in de volle breedte om zoveel mogelijk inwoners van Nederland, in georganiseerd verband, optimaal te voorzien in hun behoefte op het gebied van wandelen. KNBLO-NL wil zich onderscheiden van andere organisaties in de wandelsport door haar kennis en expertise, op grond waarvan de KNBLO-NL de autoriteit in Nederland op dit gebied is en blijft.

Statutair doel
In de statuten (pdf) is vastgelegd dat de bond zich ten doel stelt:

 • het doen beoefenen en het bevorderen van de wandelsport in al zijn verschijningsvormen;
 • het behartigen van de (wandel)belangen van zijn leden in het algemeen.

Beleid
Om de bovengenoemde doelen te bereiken is het beleid van KNBLO-NL gericht op groei van het aantal leden, aangesloten lidorganisaties en deelnemers aan wandelevenementen. Dit streven vereist dat KNBLO-NL een constant kritische blik hanteert op haar eigen dienstverlening aan deze drie doelgroepen.

Maatschappelijke rol
KNBLO-NL erkent de grote potentie van de wandelsport om bij te kunnen dragen aan maatschappelijke doelstellingen. KNBLO-NL voert maatschappelijke projecten uit op het gebied van doelgroepen (met name ouderen), training en begeleiding en wandelpaden.

 • Voor ouderen heeft de wandelsportorganisatie ruim 40 rolstoel- en rollatorvriendelijke wandelpaden aangelegd (onder andere rondom verzorgingshuizen).
 • Om te voorzien in de toenemende behoefte aan trainers ontwikkelde KNBLO-NL in 2010 de opleiding Allround Wandelsport Instructeur in samenwerking met CIOS Arnhem.
 • Met WandelFit zette KNBLO-NL hét platform op voor wandelactiviteiten onder (professionele) begeleiding.
 • Op het gebied van wandelroutes en -paden werd de toegankelijkheid van de Koninklijke Weg voor blinden en slechtzienden vergroot en ondersteunde KNBLO-NL de realisatie van het (ook voor gehandicapten toegankelijke) Westerborkpad.

Over de grens
KNBLO-NL kijkt ook over de grens. Zo onderhoudt KNBLO-NL nauwe contacten met collega-bonden in het buitenland en is KNBLO-NL een van de oprichters van de IML Walking Association. Meer informatie over dit verbond van internationale wandeltochten is te vinden op de website van de organisatie.
Daarnaast organiseerde KNBLO-NL voor leden diverse Walk Challenge in het buitenland. Zo werd er gewandeld in China (2008), Israël (2010) en het Verenigd Koninkrijk (2012).

Toekomst
Als wandelaar valt er veel te beleven in Nederland. Sinds jaar en dag zorgen wandelsportbonden NWB en KNBLO-NL ervoor dat hun leden optimaal kunnen genieten van hun vrijetijdsbesteding, samen met maar liefst 6,6 miljoen Nederlanders. Net als de wandelaar, komen ook beide bonden in beweging. NWB en KNBLO-NL gaan hun krachten verder bundelen. Om de wandelaar en wandelsportorganisaties nóg beter van dienst te kunnen zijn. En om naast de 100.000 leden ook de rest van wandelend Nederland te bereiken. Op www.depaserin.nl vertellen beide bonden alles over hun samenwerking.